Renaat Verleye

Als Renaat Verleye zijn fototoestel in de hand neemt en gericht door de lens kijkt, veranderd zijn wereld.

Hij ziet niet enkel het werkelijke beeld, maar ook onzichtbare lijnen en structuren uit een andere dimensie.

Daarom stopt zijn fotografie niet bij het vastleggen van de foto, maar brengt hij zijn wereld tot leven door talloze bewerkingen.

Hij gaat dynamisch op zoek naar interessante taferelen en figuren.

Die figuren worden mysterieuze schaduwen of een schim van zichzelf.

Het is aan de toeschouwer om de donkere sfeer in zich op te nemen en de tot de verbeelding sprekende beelden hun werk te laten doen.

Heel wat van zijn werken zullen geëxposeerd worden tijdens de pop-up van d’assemblage op 2 en 3 juni 2018

Veel van zijn kunst is terug te vinden op https://renaatverleye.wixsite.com/mijnsite-2