Johan Van Parys – alias 535 –

een conceptueel denker en art director. Belgium based — een stofdeeltje in een universum.

Johan droomt in beelden. Schrijft in flarden en leest in concepten. Fragmentarisch met een hoog tijdsbesef. Een onderbewuste drijfveer die opgewonden concepten loslaat. Tijd is een eerste centraal thema doorheen zijn werk. Of eerder de tand des tijds. Steeds zoekend naar wat morgen niet meer is en welk heimwee ons de toekomst brengt. Een mijmering, een hunker, een zielzoekend besef. Johan denkt in taal en voelt in beelden.

Licht is een tweede thema, licht als materie. Een bron die net zoals tijd steeds in beweging is. Een moment, een opname, een flits, een fractie. Een kans om iets vast te leggen. Een tijdelijke vereeuwiging tot deze verloren raakt. Licht ongrijpbaar, ongenaakbaar, ondoorgrondbaar, ontastbaar en onkwetsbaar. Wie ook zijn pad vond, het werd verlicht.

Een ziel, ziel-ig, in eerste instantie zielloze plekken die een tijdsgeest belichamen. Maar ligt daar niet net een ziel? Als plant-observator-onderzoeker slechts een aanzet, een open vraag, een uitnodiging tot het creëren van een verhaal. Mensen voelen zich weinig creatief, maar hebben we niet allemaal wat meer ruimte, tijd en reflectie nodig ? Zielen maken de driehoek compleet.

Naast fotografie kan je ook zijn boek over Creativiteit op de expo ontdekken, met een uitnodiging tot dialoog.
Want kunst en creativiteit kennen geen grenzen.
www.instagram.com/boekovercreativiteit/

te zien op onze expo d’assemblart

www.535.be